Operation BIM
กับการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุล

ปัญหาสุขภาพ

Add Line ID : Bim100Line

   
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 8 ( เดือน มกราคม 2558 )

ช่วงที่ 1 คุณประไพศรี สติมั่น ผู้มีปัญหาไมเกรน และภูมิแพ้

ช่วงที่ 2 พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของคุณนิรามัย ไชยวรรณา ผู้ดูแลปัญหาแผลในกระเพาะด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

ออกอากาศทางสถานี ฟ้าวันใหม่ ( Bluesky )

วันที่ 12 และ 25 มกราคม 2558 เวลา 16.45 - 17.00 น.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 7 ( เดือน มกราคม 2558 )

ช่วงที่ 1 คุณประภา บุนนาค ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม

ช่วงที่ 2 พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของคุณแพรวพรรณ ทองก้อน ผู้ดูแลปัญหาภูมิแพ้ และปลายประสาทอักเสบด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

ออกอากาศทางสถานี ฟ้าวันใหม่ ( Bluesky )

วันที่ 11 และ 23 มกราคม 2558 เวลา 16.45 - 17.00 น.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 6 ( เดือน มกราคม 2558 )

ช่วงที่ 1 คุณอมิตา ขาวสาระ ผู้มีปัญหากระเพาะ และลำไส้อักเสบ

ช่วงที่ 2 พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของคุณภัทรภร เมืองมนต์ ผู้ดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

ออกอากาศทางสถานี ฟ้าวันใหม่ ( Bluesky )

วันที่ 9 และ 21 มกราคม 2558 เวลา 16.45 - 17.00 น.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 5 ( เดือน มกราคม 2558 )

ช่วงที่ 1 คุณพัฒนา กนกนวพล ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม

ช่วงที่ 2 พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของคุณนิรามัย ไชยวรรณา ผู้ดูแลปัญหาแผลในกระเพาะด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

ออกอากาศทางสถานี ฟ้าวันใหม่ ( Bluesky )

วันที่ 7 และ 19 มกราคม 2558 เวลา 16.45 - 17.00 น.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 4 ( เดือน มกราคม 2558 )

ช่วงที่ 1 คุณนพรุจ ธนกฤตเดชาวงษ์ ผู้มีปัญหากรดไหลย้อน

ช่วงที่ 2 พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของคุณวิภา เกตสระ ผู้ดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

ออกอากาศทางสถานี ฟ้าวันใหม่ ( Bluesky )

วันที่ 5 และ 18 มกราคม 2558 เวลา 16.45 - 17.00 น.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 3 ( เดือน มกราคม 2558 )

ช่วงที่ 1 คุณวิมล ใจวงษา ผู้มีปัญหาภูมิแพ้

ช่วงที่ 2 พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของคุณทอง สานทอง ผู้ดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

ออกอากาศทางสถานี ฟ้าวันใหม่ ( Bluesky )

วันที่ 4 และ 16 มกราคม 2558 เวลา 16.45 - 17.00 น.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 2 ( เดือน มกราคม 2558 )

ช่วงที่ 1 คุณอาภาภรณ์ สนิทปะโค ผู้มีปัญหามะเร็งเต้านม

ช่วงที่ 2 พบกันอีกครั้งกับความประทับใจของคุณแพรวพรรณ ทองก้อน ผู้ดูแลปัญหาภูมิแพ้ และปลายประสาทอักเสบด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุล

ออกอากาศทางสถานี ฟ้าวันใหม่ ( Bluesky )

วันที่ 2 , 14 และ 26 มกราคม 2558 เวลา 16.45 - 17.00 น.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการสุขและสวย โดย BIM100 ตอนที่ 1 ( เดือน มกราคม 2558 )

ช่วงที่ 1 คุณอัยรินทร์ อุดมโชควิจิตร์ ผู้ดูแลรูปร่างลดกระชับสัดส่วนด้วยสารสกัดผลส้มการ์ซีเนีย

ออกอากาศทางสถานี ฟ้าวันใหม่ ( Bluesky )

วันที่ 1 , 3 , 6 , 8 , 10 , 13 , 15 , 17 , 20 , 22 และ 24 มกราคม 2558

เวลา 16.45 - 17.00 น.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตารางออกอากาศรายการ BIM เดือน มกราคม 2558
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
How Cancer Can Be Cured.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allerginok ( อัลเลอจิน็อค ) / Garcinia ( การ์ซีเนีย )
เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสุขภาพสำหรับผู้ที่มีปัญหาภูมิแพ้อากาศ ประกอบด้วยสารที่มีคุณภาพสูงสุดจากมังคุด เสริมประสิทธิภาพด้วยสารธรรมชาติ คุณภาพสุดยอดจากผลไม้และธัญพืชที่มีคุณค่าโภชนาการสูง
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Germinok ( เจอมิน็อค ) / Garcinia ( การ์ซีเนีย )
เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสุขภาพสำหรับผู้ที่มีปัญหาการติดเชื้อโรค เช่น ไวรัส, แบคทีเรีย และเชื้อรา ประกอบด้วยสารที่มีคุณภาพสูงสุดจากมังคุด เสริมประสิทธิภาพด้วยสารธรรมชาติ คุณภาพสุดยอดจากผลไม้และธัญพืชที่มีคุณค่าโภชนาการสูง
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ulcinok ( อัลซิน็อค ) / Garcinia ( การ์ซีเนีย )
เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสุขภาพสำหรับผู้ที่มีปัญหาแผลในกระเพาะอาหาร และกรดไหลย้อน ประกอบด้วยสารที่มีคุณภาพสูงสุดจากมังคุด เสริมประสิทธิภาพด้วยสารธรรมชาติ คุณภาพสุดยอดจากผลไม้และธัญพืชที่มีคุณค่าโภชนาการสูง
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Balanc ( บาลานซ์ ) / Garcinia ( การ์ซีเนีย )
เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สูตรธรรมชาติ ได้จากการผสมสารธรรมชาติสุดยอด สรรพคุณจากผลไม้ และธัญพืชหลากชนิดเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการเสริมประสิทธิภาพ (Synergytic) ในการปรับระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สมดุล
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BIM A ( บิม เอ ) / Arthrinox ( อาธริน็อกซ์ )
เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสุขภาพสำหรับผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าอักเสบ ประกอบด้วยสารที่มีคุณภาพสูงสุดจากมังคุด เสริมประสิทธิภาพด้วยสารธรรมชาติ คุณภาพสุดยอดจากผลไม้และธัญพืชที่มีคุณค่าโภชนาการสูง
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BIM D ( บิม ดี ) / Diabenox ( ไดอาบีน็อกซ์ )
เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสุขภาพสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวาน ประกอบด้วยสารที่มีคุณภาพสูงสุดจากมังคุด เสริมประสิทธิภาพด้วยสารธรรมชาติ คุณภาพสุดยอดจากผลไม้และธัญพืชที่มีคุณค่าโภชนาการสูง
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ศูนย์บริการลูกค้าสุขและสวย โดย BIM100

เลขที่ 99 ศูนย์การค้าเอสพลานาด ชั้น 3 ห้องเลขที่ 317 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02-6464-800 , 02-6609-011 โทรสาร : 02-6412-734

อีเมล์ : member.bim100@gmail.com , member.bim100@yahoo.com

Copyright 2008 BY BIM100. All Rights Reserved.